Προσφορά!

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Original price was: 17.00 €.Current price is: 15.00 €.

   Η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς, κυρίως για το στόλισμα των κήπων, αλλά και για άλλες χρήσεις, ήταν γνωστή από τη μακρινή αρχαιότητα. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλη τη γη, όπου η τριανταφυλλιά ευδοκιμεί, ασχολούνται με την καλλιέργειά της και πολλοί άλλοι, χωρίς να την καλλιεργούν, στολίζουν το σπίτι τους με τα άνθη της. Δεν υπήρχε παλιότερα και δεν υπάρχει και σήμερα μεγαλύτερη φιλική εκδήλωση από ένα δώρο ενός μπουκέτου με καλά τριαντάφυλλα. […]
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται πρώτα και κυρίως στους ερασιτέχνες καλλιεργητές, όπου θα βρουν όσα χρειάζονται για την εκλογή της ποικιλίας, το φύτεμα και τις περιποιήσεις των τριανταφυλλιών τους, αλλά και στους μανιώδεις φιλανθείς και συλλέκτες ποικιλιών τριανταφυλλιών, οι οποίοι συχνά προσφεύγουν σε ξένα δημοσιεύματα για την ικανοποίηση της περιέργειάς τους. Τέλος το βιβλίο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όσους ασχολούνται με την παραγωγή και πώληση φυτών και ανθέων τριανταφυλλιάς, και σ’ ένα κύκλο μορφωμένων, που θέλουν να γνωρίσουν την τριανταφυλλιά κατά τη διαδρομή της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και στους συναδέλφους γεωπόνους, όχι τόσο από επαγγελματική ανάγκη, όσο από την άποψη ενημέρωσής τους στα ιδιαίτερα ενός λαοφιλούς φυτού, που ανήκει στον κύκλο της επιστήμης τους, νομίζουμε ότι το βιβλίο θα είναι χρήσιμο.
Για να εκπληρωθούν όμως όλοι οι παραπάνω σκοποί, προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε σ’ αυτό ότι είναι μέχρι σήμερα γνωστό για την τριανταφυλλιά, ακόμη περιγράψαμε κι ένα μεγάλο αριθμό ποικιλιών απ’ όσες θεωρούνται καλύτερες. Έτσι όμως το βιβλίο πήρε κάπως μεγαλύτερη έκταση, απ’ όση ίσως θα ‘πρεπε.
Η διάρθρωση όμως της ύλης και η συνοπτική επισήμανση, σε ορισμένες περιπτώσεις των κυριοτέρων σημείων, που πρέπει να προσεχθούν από τους ερασιτέχνες, νομίζουμε ότι θα τους βοηθήσει στην ευκολότερη χρησιμοποίησή του. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Α. Η ιστορία, το φυτό, τα είδη και οι ποικιλίες της τριανταφυλλιάς
Κεφ.Ι. Η ιστορία της καλλιέργειας της τριανταφυλλιάς, η τριανταφυλλιά στη νεότερη Ελλάδα
Κεφ.II. Το φυτό της τριανταφυλλιάς
Κεφ.III. Τα βοτανικά είδη της τριανταφυλλιάς
Κεφ.IV. Οι ποικιλίες της τριανταφυλλιάς (αριθμός, ονόματα, ταξινόμηση)
Κεφ.V. Η περιγραφή των σπουδαιότερων ποικιλιών
ΜΕΡΟΣ Β. Ο πολλαπλασιασμός της τριανταφυλλιάς
Κεφ.Ι. Η σπορά
Κεφ.II. Τα μοσχεύματα
Κεφ.III. Καταβολάδες – ριζίτες
Κεφ.IV. Ο εμβολιασμός
ΜΕΡΟΣ Γ. Η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς στους καλλωπιστικούς κήπους
Κεφ.Ι. Γενικά για την εκλογή των τριανταφυλλιών και την παρουσίασή τους
Κεφ.II. Το φύτεμα της τριανταφυλλιάς
Κεφ.III. Φροντίδες της τριανταφυλλιάς. Κλάδεμα. Λίπανση. Καλλιεργητικές φροντίδες. Φροντίδες στο καιρό της ανθοφορίας. Διάφορα σημεία που πρέπει να προσέχουμε
Κεφ.IV. Η Καλλιέργεια της Τριανταφυλλιάς σε γλάστρες
ΜΕΡΟΣ Δ. Οι παθήσεις της τριανταφυλλιάς
Κεφ.Ι. Πώς θα ελαττωθεί ο κίνδυνος από τα παράσιτα και τις ασθένειες. Γιατί οι τριανταφυλλιές δε μπορούν να ζήσουν πολύ. Γιατί δεν ανθοφορούν οι τριανταφυλλιές
Κεφ.II. Ασθένειες τροφοπενιών
Κεφ.III. Φυσιολογικές παθήσεις
Κεφ.IV. Ασθένειες (κρυπτογαμικές προσβολές)
Κεφ.V. Ζωικά παράσιτα. Έντομα του στελέχους. Παράσιτα στα φύλλα. Έντομα κρυμμένα στα φύλλα. Έντομα στα άνθη. Παράσιτα στο έδαφος
ΜΕΡΟΣ Ε. Το ημερολόγιο του καλλιεργητή της τριανταφυλλιάς
ΜΕΡΟΣ ΣΤ. Η τριανταφυλλιά σε άλλες χρήσεις
Κεφ.Ι. Καλλιέργεια για κομμένα λουλούδια στο εμπόριο
Κεφ.II. Καλλιέργεια για παραγωγή ροδελαίου
Κεφ.III. Τα τριαντάφυλλα στο σπίτι
Κεφ.IV. Τα τριαντάφυλλα στις εκθέσεις
Κεφ.V. Τα τριαντάφυλλα στα πάρκα και στους ροδώνες
ΜΕΡΟΣ Ζ. Η δημιουργία νέων ποικιλιών τριανταφυλλιάς και η διάδοσή τους
Κεφ.Ι. Ο Μιγαδισμός ή υβριδισμός
Κεφ.II. Οι αυτόματες παραλλαγές
Κεφ.III. Η διάδοση των νέων ποικιλιών
Βιβλιογραφία

 

 

Eτικέτες |  τριανταφυλλιά : ποικιλίες , ασθενειες, κλαδεμα, φυτευση, ποτισμα, σκαλισμα, λιπανση, τριανταφυλλιά σε γλάστρα, περιποιηση , πότε φυτεύουμε,  μεταφύτευση